Svenska satirkomiker

Även i Sverige har vi genom åren haft en rad prominenta personer inom den satiriska komiken.

Redan i mitten av 1700-talet utkom Olof von Dalin med den allegoriska berättelsen ”Sagan om hästen”, som är en skildring av den svenska historien från Gustav Vasa till Karl XII. Under 1800-talet kan bland landets främsta satiriker nämnas bland andra Henrik Bernhard Palmær samt August Strindberg.

I vår tid har vi haft en rad kända komiker med satiren som främsta vapen, bland andra Hasse Alfredsson och Tage Danielsson, Galenskaparna & After Shave, Ronny Eriksson samt Magnus Betnér. På TV har vi bland annat haft satirprogram som ”Detta Har Hänt” och ”Snacka om nyheter”.